2015. január 23., péntek

Levél Ferencnek

Ferenc . . . ezt a levelet lehet soha nem olvasod, de úgy írom mintha ez megtörténne.
Azért is tegezlek, mert nem tisztellek és ennek az okát ki is fejtem.
A régebbi és mostani kijelentéseid aggasztanak, sőt szerintem negatív hatással van a katolikus közösségre.

Először is szögezzük le, hogy hatalmas felelősség van rajtad.
A szavaid sok embert befolyásolnak, sokaknak útmutatásul szolgálnak és sokaknak követendő.
Számos mondatod van amivel nem értek egyet, aki egy kicsit is átlát rajtad tudja kik állnak mögötted, kik irányítanak és hogy a mondanivalódnak mi a célja.
Számomra és az igaz katolikusok számára megvetendő mondataid a következők :

"Ha valaki meleg és az Urat keresi, ki vagyok én ahhoz, hogy ítéletet mondjak róla?"

"A probléma nem az, ha valakinek ilyen beállítódása van."

"Nem szabad elítélni vagy kiközösíteni a melegeket."

Érzed ezeknek a súlyát ? Fel tudod mérni mekkora kárt okozol ezekkel? ROMBOLSZ és a megmaradt helyes ítélkezés csíráját is ebbe az élettelen talajba fojtod
mely csak halált szül a lélek számára. De mind ezzel súlyos ítélet alá helyezed magad.


Jakab levele 3 : 1
Testvéreim, ne akarjatok nagyon sokan tanítókká lenni. Tudjátok meg, hogy ezzel csak annál súlyosabb ítélet vár rátok.


Így láthatod, hogy szavaiddal óvatosabban kéne bánnod és ne hidd, hogy 1-2 helyes megnyilvánulásod eltereli ezekről a figyelmet és semmissé teszi a méregként ható szavaid.
Persze gondolom védekeznél a felebaráti szeretettel, a békességgel meg a katekizmus idevágó szégyenletes részével, de a Szentírás mely Isten szava, az ellen nem lehet érveket felhozni, hogy miért munkálkodsz ellene.
Szerintem érthetően elítéli az aberráltakat :


Pál levele a Rómabeliekhez 1 : 27-32
Ugyanúgy a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot.
De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.
Amint Istent nem méltatták arra, hogy teljesen elismerjék, úgy Isten is romlott eszükre hagyta őket, hadd viselkedjenek alávalóan.
Telve is vannak minden gonoszsággal, hitványsággal, (paráznasággal,) kapzsisággal, romlottsággal; telve irigységgel, gyilkos szándékkal, vetélkedéssel, ármánykodással, gonoszlelkűséggel.
Árulók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleiknek engedetlenek, oktalanok, megbízhatatlanok, lelketlenek, (hitszegők,) könyörtelenek.
Felismerték ugyanis Isten rendelkezését, hogy aki ilyesmit tesz, méltó a halálra, mégis megteszik, sőt még helyeselnek is a tetteseknek.

Magukat vonják ítélet alá, mely az örök kárhozat. Ezek nem keresik az Istent, elítélni szükséges őket, hogy megkülönböztessük őket magunktól és ez magával vonja a kiközösítést.
Az idézet ellen szerintem nem lehet felhozni semmit és még meg is említeném, hogy hatalmas bűnt követ el aki ezek ellen a szavak ellen vét.
Teljesen egyértelmű, de azért szintén megindokolom a szavaim.


Pál levele a Rómaiakhoz 1 18
Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik Isten igazságát rosszindulatból elfojtják.


Tudod ezzel nem csak az utat kereső és lelki teljességre vágyó katolikusokat vezeted rossz útra és az igaz út álcájába bújtatott kárhozat felé vezeted őket, így sok embert teszel tönkre láthatatlan módon úgy, hogy észre se veszik, de a katolikusok megítélése is elég mélyre süllyed más vallások és az
erkölcsös emberek szemében is.
Az általad előidézett sötétség melyet elplántálsz a gyenge katolikusok lelkében, ránk igaz katolikusokra nincs hatással, mert minket nem lehet megtéveszteni, félrevezetni, mi ismerjük a Szentírást és ezek alapján ítéljük meg a dolgokat.
Igen ítélkezünk . . . hogy elválasszuk a jót a rossztól, hogy hitünket megvédjük, tisztán tartsuk és hogy másoknak is segítsünk a sötétségnek ebben a kétségbeejtő időszakában, amiben mint világítótornyok a tomboló viharban, nyújtunk segítséget a rászorulóknak.


Pál levele a Rómaiakhoz 16 : 17-18
Testvérek, figyelmeztetlek titeket, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben azzal a tanítással, amit tanultatok, egyenetlenséget és botrányt okoznak.
Kerüljétek őket!
Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, s nyájas szavakkal és hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.

Pál levele az Efézusiakhoz 5 : 6
Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait.

Zsidókhoz írt levél 13 : 6
Az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat én nékem ?

Péter 1. levele 3 : 14
Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne riadozzatok.

Remélem szereted a lelket összeszorító sötétséget, a fojtogató forróságot és a szóval le nem írható kínokat, mert vár rád a pokol.

Üdvözlettel :

Flagelláns

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése