2014. október 25., szombat

A katolikus hit megújítása a Gonosz sugallata

Testvéreim !

Gondolom sokan érzik úgy, hogy ez egy kényes dolog, ami már lefutott is, mert ugye már rengeteg az olyan vallás mely a " hitújítás" idejében jött létre, több száz évesek és mély hagyományaik vannak.
De ettől függetlenül nem minden dolog ami régóta létezik, jelenti azt, hogy jól működik.

Én most nem fogok történelmi évszámokkal dobálózni és nem fogom ezt a bejegyzést egy történelemkönyv mintájára megírni, mert nem ez a célom. Hanem az, hogy egy logikus gondolatmenetet végig követve, következtetéseket vonjak le.

Nem arról az oldalról kívánom ezt a dolgot megközelíteni, hogy milyen bírálatuk volt az akkori protestánsoknak az egyházi vezetéssel szemben, hanem ami nagyon is fontos része ennek a folyamatnak, az az, hogy ezek az emberek olyan szentségeket hagytak el ami fontos ahhoz, hogy üdvözülhessünk. Nem mellékesen sajátos gyengeségük miatt hagytak el sok olyan dolgot a katolikus vallásból ami számukra kötöttség volt és ők úgy gondolták, hogy maguk meg a gyengébb lelkű emberek számára az ember megmásíthatja azt amihez nem lett volna szabad nyúlnia. Létrehozhatnak új vallási irányzatot mely a szigorú, de a helyes úton tartás helyett a könnyed, kényelmesen tág pokolba vezető utat nyitotta meg mind a saját, mind a híveik számára. A "hitújítóknak" már szembe kellett nézni a büntetésükkel, de a mai híveknek van választásuk, persze csak ha rájönnek arra, hogy hitük nem mindig tartja őket a helyes úton és vigyázniuk kell, mert a gonosz lesben áll az eltévelyedett bárányokra vadászva. A "hitújítók" ítélete  adott, aki a protestáns hitben él az még változtathat, éljetek a Jó Isten által felkínált lehetőséggel, hogy ne essetek ítélet alá hitetek miatt.

Pál levele a Rómaiakhoz 16 17-18
Testvérek, figyelmeztetlek titeket, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben azzal a tanítással, amit tanultatok, egyenetlenséget és botrányt okoznak. Kerüljétek őket!
Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, s nyájas szavakkal és hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.

Pál levele az Efézusiakhoz 5 6
Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait.

Az első elhagyott szentség amit említek a Bűnbánat.
Itt nem csak a gyónást értem hanem a protestánsok által el nem ismert vezeklést és gyónást is.
Szerintük, mi a Jó Isten kegyelmét nem szerezhetjük meg. De hát akkor ha valaki vétkezik akkor nem is kellene jóvátennie a bűnét, hogy kiengesztelje azzal az Istent ? Butaság.
Maga a mi Urunk Jézus Krisztus mutatott példát azzal, hogy a szenvedései által megszabadított minket a bűnünktől. Így ezzel a példával érthetően megmutatta, hogy lehet tenni a bűn ellen. Az hogy az Ő példáját követjük az egy igaz út az üdvözülés felé.
Az Újszövetség is mit ír erről :

Máté Evangéliuma 16 : 24
Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.

 János Evangéliuma 14 : 4-6
Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek."
"Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat?"
Jézus így szólt: "Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.

Maga a bűnbánat tartása, a bűnös dolgok kiűzése magunkból, hogy ezektől megtisztuljunk és ezáltal elnyerjük a bűnbocsánatot szintén fontos pontja ennek a szentségnek. Ha elismerik a protestánsok, hogy a Szentek Isten kiválasztottjai akkor ezt is ajánlom a figyelmükbe :

Apostolok cselekedetei 2 : 38
Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára.

A böjtölésről már korábban is írtam bejegyzésekben és annak fontosságáról, de mivel ennél a szentségnél is említést érdemel, mint egy bűnbánati cselekvés így gondoltam röviden megemlítem.
Jézus Krisztus szavai adnak nyomatékot a böjtölés fontosságára.

Máté Evangéliuma 17 : 21
De ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel.

Így ezek tükrében nem látom mégis milyen elgondolás útján gondolták a "hitújítók" , hogy ez elhanyagolható szentség?

A másik a Szent Kenet.
Szintén egy olyan szentség melyet említ a Szentírás, de ennek ellenére nem ismerik el. Különösebben erről nem akarok hosszadalmasan írni, mert az általam bemutatni kívánt rész tisztán és egyértelműen leírja ennek fontosságát.

Jakab levele 5 14 : 15
Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében.
A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.

A harmadik a Házasság.
Ez a szentség elég fontos már csak azért is, mert az Isten egybeköt két embert és az ő áldásával élnek tovább a házasságban. Mivel a Reformátusoknál lehet többször is házasodni, én ajánlanám figyelmükbe a következő Újszövetségi idézetet. Ennek elolvasása után nem értem, hogy gondolják, hogy ember ezt feloldhatja, sőt többször is megismételheti.

Máté evangéliuma 19 : 4-6
Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket és azt mondta: a férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz?
Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza."

Így ezt se értem miért nem szentség a protestánsoknál és azt se miért nem olvasták a "hitújítók" az Újszövetséget.

Nem is tudom elképzelni ezek alapján, hogy milyen indokok miatt hagyhatták el ezeket a szentségeket. Ami viszont számomra még aggasztóbb az az, hogy a protestánsok követői egyáltalán nem ismerik el a bűnbánatot. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ezek az emberek az általuk szándékosan vagy akaratlanul elkövetett bűnöket nem úgy élik meg, hogy helyre kell azokat hozni, hogy lelküket tisztán tartsák, hogy üdvözülésük útjába ne álljon az általuk felhalmozott sok-sok bűn.
Mert amint leírtam és igazoltam, az ember megszabadulhat a bűneitől ha bűnbánatot tart.
De a protestánsok ezzel mit se törődve ellent mondanak ennek és ezt köszönhetik a vallásuk megalapítóinak, akik azt hitték, hogy az ember az Isten szavának ellenszegülhet és kénye kedvére igazíthatja.
Kövessük ezután is az egy igaz Katolikus hitet és a protestáns ismerőseinknek is segítsünk, legalább szóban, hogy esélyük legyen változtatni, hogy hitük ne álljon az üdvösségük útjába.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése