2014. szeptember 21., vasárnap

Hit harca

Testvérek !

Most is kétséggel tölt el a gondolat, hogy mivé is lesz a keresztény vallás. Mindennapokból kiindulva, a sok fertő mely körülvesz és szinte a fejünk búbjáig merülünk a mocsokban, ez melyben mi testvéreim élünk ez már már kezd megszokottá, elfogadottá válni sőt természetessé. Életünket a háttérben megbújó gonosz erő próbálja ott akadályozni ahol csak tudja, mind abban, hogy keresztényként tevékenykedve véghezvigyük a ránk bízott feladatot és abban is próbál ártani, hogy megőrizzük tisztaságunk.
Nem elég, hogy a médiában a pokol legmélyéről felhozott undormányokat próbálják a torkunkon leerőszakolni, de a megváltozott társadalmi hozzáállás és a világi erkölcs is ellenünk dolgozik. Úgy próbál az agyunkba kúszni a liberális mocsok mint valami simulékony ravasz kígyó, hogy aztán halálos mérgét az agyunkban töltve végleg megkárosítson minket, lelkünket megölje. De ha ez nem lenne elég, a sok agyhalott ember kiknek lelkét elnyerte a gonosz ő tőlük is nap mint nap hallhatjuk, hogy milyen lenne a szerintük még ideálisabb világ. Ideális ? Ő szerintük . . . mindenki a saját mocskában fetrengve azt csinál amihez csak kedve van, azzal akivel csak akarja, úgy, hogy nem kell tekintettel lenni másra. Van még ettől is veszélyesebb, ami pedig az utat kereső testvéreinkre nézve lelkileg halálos, mert nem világos az Urunk tanítása előttük és nem szilárd a hitük. Ezek az ártó démonok nem mások mint azok akik a kereszténység álcája mögé bújva az embereket eltérítik az Úrtól és felfogásukban, hitükben olyan kárt tesznek mely a pokolra küldi őket. Elferdítik a hitet, tévtanítók, pokolra való lelketlen szolgák, kik az álcájuk mögött a gonoszt szolgálják.

Gonosz szolgái nem győzhettek, mert a mi Urunk Jézus Krisztus megmutatta az utat ami az egyetlen igaz út ami által üdvözülhet a lelkünk és győzelmet arathatunk rajtatok. A mi Urunk nem csak a szeretet hírét hozta el és a megbocsátásét, hanem a harc szükségességét is. Harcnak hírét melyet meg kell vívni a gonosz és csatlósai ellen. Mindazok ellen akik ellenünk vannak szóban, cselekedetben. Szinte lehetetlen feladat, mert a világ nagy része, sőt a keresztény világ egy része is az eltévelyedettek közé tartozik. De a mi Urunk ki mindenkinél erősebb és hatalmasabb, még a lehetetlenre is képessé tesz minket.

Máté Evangéliuma 10 : 34
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem, hogy kardot.

Máté Evangéliuma 12 : 30
Aki nincs velem, ellenem van; aki nem gyűjt velem, szétszór.

Lukács Evangéliuma 1 : 52
Uralkodókat taszít le a trónjukról,
de felemeli az alázatosokat.

Lukács Evangéliuma 19 : 27
Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára.

Apostolok cselekedetei 3 : 23
Mindazokat pedig, akik nem hallgatnak erre a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.


Mivé is lettünk volna mára ha a hős várvédő keresztény katonák nem merték volna felvenni a harcot ? Elvesztünk volna és a hitünk is. Ezt akarja a gonosz is, hogy hitünket feladva behódoljunk a világnak és az urainak, magunkat pedig önként vágóhídra küldjük. Ezáltal azonban nemcsak hitünket és az Urat hagynánk cserben, hanem a többi embert kinek életén változtathattunk volna a példamutató viselkedésünkkel és cselekedeteinkkel. Ez azonban meg se történhet, mert a hitünk erős, mindent elsöprő és erőt senki nem vehet rajta. Minket kiválasztott az Úr, küldetésünk van, így magunkat a hitnek alárendelve, meg kell tenni azt ami csak tőlünk telik. A hitünk utat mutat nekünk és tudjuk mi a helyes, hát cselekedjünk a hitünk szerint és terjesszük az igét, legyünk megállíthatatlan vízözön ami megtisztítja  világot. Adjon ehhez sok erőt a mi Mennyei Atyánk.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.

Apostolok cselekedetei 20 : 24
De én nem becsülöm sokra az életemet, csak véghez tudjam vinni pályafutásomat és az Úr Jézustól rám ruházott föladatomat: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetését.

Pál levele az Efézusiakhoz 6 : 12
Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen.

Pál 1. levele Timóteushoz 6 : 12
Vívd meg hit jó harcát! Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.

Zsidókhoz írt levél 13 : 6
Az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat én nékem ?

Jakab levele 4 : 17
Aki tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik.

Péter 1. levele 2 : 9
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket.

Péter 1. levele 3 : 14
Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne riadozzatok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése