2014. augusztus 26., kedd

Szenvedni a hitért

Testvéreim !

Hit. Ez a szó mely annyi igaz ember számára egy fontos és megrendíthetetlen alapkő az életben, melyre mindent épít. Ápolnunk kell, növelni és ugyanakkor ha kell szenvednünk is. Igen szenvedni, mert az, ha szeretnénk még mélyebben megismerni és ezáltal magunkat megfelelően formálni, az sokszor szenvedéssel jár.

Kell egyfajta elhivatottság, sőt ennél több, egy olyan érzés mely több ragaszkodást, szeretetet és alárendeltséget testesít meg mint bármi más iránt. Ennek alapvető dolognak kell lenni, itt nincs helye mérlegelni, mert a lelki üdvünkről van szó. Nagyot téved az aki úgy gondolja, hogy " egyszer élünk ", " ráérek még ezzel " vagy  " a pokolban több az ismerős " szlogennel éli életét és nem is foglalkozik azzal mi lesz ha meghal.
Ennek az elhivatottságnak szó szerint annak kell lenni amit leír a szó, hogy valami iránt elkötelezed magad és mivel a hitünk is különleges így ennek az érzésnek is annak kell lenni. Megvan ez mindenkiben ? NEM. Azért is vagyunk kiválasztottak ebben ha ez megvan bennünk, mert a hit ajándékán kívül ebben is részesültünk, hogy a lelkünkért harcolhatunk, ha kell szenvedés árán, töretlen erővel.
A hitünket fejleszteni kell, nem sajnálva rá az időt, ugyanúgy ahogy magunkat is " tökéletesíteni " , hogy mind a hitünk, mind a testi erőnk és fegyelmünk meglegyen arra, hogy kiálljunk bármi csapását.
A mai ocsmány világban nehéz megállni, hogy el ne tévelyedjünk, mert a bűn mára annyira természetes. Szinte vonz, két karral húz, minden erejével azon van a gonosz, hogy azt a kevés igaz hívőt is megrontsa. De akkor fejlődik a lelkünk és akkor vagyunk képesek legyőzni a gonoszt ha mindennek ellenállunk. Persze ez nehéz, mert ott a sok mindennap előforduló bűn, a pénz hívogatása, a bűnös gondolatok, az egyszerűbb élet iránti vágy, vagy csak egyszerűen bármilyen földi dolog iránti sóvárgás amit a gonosz felhasznál ellenünk, hogy meggyengítse a lelkünk, ami által azt reméli, hogy engedünk a földi dolgok csábításának.
De ez nem csak egyfajta kecsegtető dolog lehet, hanem a mindennapi szokásunkban is fellelhető dolog, egy kis " földi jó " melytől szabadulni nem tudunk, melynek már rabjai is lehetünk.
Ha elég erősek vagyunk és ellen tudunk állni ezeknek ha akarunk, akkor tényleg megvan bennünk az elhivatottság.

Máté Evangéliuma 19 : 12
Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!"

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 10 : 13
Mindeddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 

Jakab levele 1 : 2-3
Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér.
Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez, az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet.


A szenvedés az melynek kellő alázattal kell, hogy éljen bennünk. Alázattal az Úr iránt akinek kegyelméből cselekedhetünk és akinek mindent köszönhetünk, így cselekedeteinknek jól kell tükrözni az iránta való elkötelezettséget. Szenvedés mint a testünk sanyargatása sokféle módon lehetséges. Sokan a test fenyítésére gondolnak, de ezen felül ez lehet a böjtölés, vagy ha valamit ami hozzátartozik a napjainkhoz és testünk igényli, hosszabb időre megvonunk magunktól, bűnös szokás elhagyása, és persze idesorolom azt is ha el kell tűrnünk valamit amit az Úr elrendelt és nem viaskodni ellene. Ezt, hogy tisztábban leírjam, nem arról van szó, hogy ha hülyének néznek az életben azt hagyni kell, sőt ellenkezőleg, ki kell állnunk ellene, mert mi a többi ember felé magasodunk az Úr által kapott hittel és a lelki erőnkkel, így butaság lenne egy szintre helyezni magunkat velük vagy megalázni magunkat azzal, hogy hagyjuk, hogy hülyét csináljanak belőlünk. Arról beszélek ha az Úr elrendelt valamit az életünkben, lehet az egy olyan időszak amit úgy érzünk nem érdemeltünk meg, vagy egy olyan dolog amit csapásként élünk meg, ilyenkor mindig az van, hogy elégedetlenkedünk és megkérdezzünk " miért ? " . Lehet később jövünk rá mi miért történt és sok esetben visszanézve, még ha kellemetlen esemény is volt azt tudjuk mondani, így volt a legjobb. Ez a fajta tűrés, ha nem elégedetlenkedünk, sokszor lehet olyan fájó és annyi szenvedéssel járó mintha testileg szenvedtünk volna.
Nagyon fontos az, hogy a testünk sanyargassuk időnként, mert ezzel a jellemünk formálásán kívül a hitünk mélyül és az Úr előtt is megmutatjuk, hogy nem ragaszkodunk a földi élet kellemes dolgaihoz. Ez a fajta lemondás és ellenállás ezek iránt, egyfajta példája annak, hogy le tudunk mondani a földi életünk kényelméről.
Böjtre hívnám fel a figyelmet, mert azon kívül, hogy hitünkben nagy szerepet játszik és az egyik legfontosabb ünnepünk előtti időszak is ezzel telik, ezen kívül a test kordában tartására és a fegyelem növelésére kíválló cselekedet. Böjti időszakban vagy ha csak elhatározzuk, hogy bűneink bocsánatáért böjtölünk, akkor a különféle ételeken kívül más egyéb lényeges és fontos dolgot az életünkből elhagyhatunk. Ebben az egy szóban hatalmas erő rejtőzik, " elhagyni " , ez nem más mint annak a jele, hogy képesek vagyunk megszabadulni bármitől ami a földi életben jó, egy finom étel, kis kikapcsolódás vagy testi vágyainknak ellenállni.
Törjük meg a testünk, szakadjunk el a régi bűneinktől, ha fájdalmasan is, de formáljuk újra magunkat, hogy tisztán állhassunk az Úr előtt.

Máté Evangéliuma 17 : 21
De ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel.

Máté Evangéliuma 26 : 41
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge."

Lukács Evangéliuma 16 : 25
Fiam, felelte Ábrahám, jusson eszedbe, hogy neked jó dolgod volt az életben, Lázárnak pedig rossz. Ő tehát most itt vigasztalódik, te meg gyötrődöl.

Apostolok cselekedetei 3 : 19
Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket,

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 9 : 27
Hanem sanyargatom és rabságba vetem testemet, hogy még másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak.

Pál levele a Galátabeliekhez 5 : 24
Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.

Pál levele a Kolosszeiekhez 3 : 5-6
Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki vágyakat, bűnös kívánságokat és kapzsiságot, ami igazában bálványimádás.
Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira.

Zsidókhoz írt levél 12 : 5-11
Megfeledkeztetek a vigasztalásról, mely hozzátok, mint fiakhoz szól:
"Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését,
s ne csüggedj el, ha korhol.
Mert megfenyíti az Úr, akit szeret,
s megostorozza minden fiát, akit befogad."
A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene?
Ha fenyítés nélkül maradtok, amiben pedig mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, nem fiak.
Testi atyáink is megfenyítettek bennünket, mégis tiszteltük őket. Nem kell sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy éljünk?
Azok néhanapján kényükre kedvükre fenyítettek meg minket, ő viszont javunkra, hogy szentségének részeseivé legyünk.
A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igaz élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte.

Jakab levele 4 : 6-10
Annál gazdagabb azonban kegyelme, amelyet ránk áraszt. Azért mondja másutt: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."
Vessétek hát alá magatokat Istennek. Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd megfut előletek. Közeledjetek Istenhez, s ő is közeledni fog hozzátok.
Mossátok le kezeteket, ti bűnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkűek!
Érezzétek nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok! Nevetéstek forduljon gyászra, örömötök pedig búsulásra!
Alázkodjatok meg az Úr előtt, ő majd fölmagasztal titeket.

Péter 1. levele 3 : 19
Értékes ugyanis, ha valaki Istenhez tartozása tudatában elviseli a bántalmat, bár igazságtalanul szenved.

Péter 1. levele 4 : 1
Mivel tehát Krisztus testi életében szenvedett, ti is ugyanazzal gondolattal fegyverkezzetek fel, mert aki ugyanis testi életében szenved,
szakított a bűnnel.

Péter 1. levele 4 : 16
De ha mint keresztény szenved, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással.


Nehogy azt higgye bárki, hogy az igaz keresztény élet csak szenvedésből áll. Tévedés lenne ilyet kijelenteni. Én inkább azt mondanám, hogy egy keresztény életébe a hit a megfelelő egyensúlyt hozza el. Azért mert a lelki teljesség felé visz az Úrhoz minél közelebb és a testi kívánságok kordában tartásával győzi le testünk gyengeségét. A hitért cselekedni nehéz, fáradtságos, de ezáltal az Úr közelségébe kerülünk aki mellett nyugalmat találunk. Kívánok mindenkinek sok erőt, egészséget, hogy a hitért tegyen és fejlődjön lélekben és testben.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

Máté Evangéliuma 11 : 28-30
Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve:
én felüdítlek titeket.
Vegyétek magatokra igámat
és tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű,
s így nyugalmat találtok lelketeknek.
Az én igám édes,
az én terhem könnyű."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése