2014. augusztus 8., péntek

Nem mindenkié a hit

Testvérek!

Érezzük magunkat kiválasztottnak, hogy megkaptuk ezt a kegyességet, hogy mély hitünk lehet.
Tegyünk azért, hogy másokban is a kis szikrából, a földi gondolkodást felégető hit tüze legyen.
Mert igen, a hit NEM MINDENKIÉ !
Nem és nem is szabad, hogy mindenki aki csak kapcsolatba került a hittel ( megkeresztelés vagy 1-2 alkalommal volt templomban ) , azt mondják az ilyen emberre, hogy hívő.
Attól mert valaki meg van keresztelve, ünnepekkor elmegy templomba, de a hitéről mit se tud és nem is tesz érte, attól még nem hívő senki. Mert az igaz hívő tesz a hitéért, küzd a rossz ellen, legyőzi a gonoszt, ha kell magában megfojtja a testi halálos bűnnel átitatott vágyat és az igét szétszórja az arra érdemesek között.
Ne gondoljátok, hogy ez bárkinek megadatik és ahhoz, hogy ez a megfelelően megérjen valakiben, azért tenni is kell.
Nagyon fontos a folyamatos imádkozás, naponta többször is, az Újszövetség olvasása, a régi bűneink elhagyása, azok megbánása, jóvátétele és a hit terjesztése.
Nagyon sok ember téves úton jár és ami a legsajnálatosabb, az az, hogy az egyházi vezetőktől a papságig sokaknak lelkét ellepte a sötétség és elméjük zavartságában a gonosz sugallatára sok rossz dologgal szennyezik a hívők hitét, megtévesztik őket.
Példának okáért ilyenek a mindennapi élettel kapcsolatos beszédeik, a túlzott toleranciára való buzdítás, már már túlzóan naivvá teszik az embert és az aberrált szexuális viselkedés elfogadására tett törekvésük. Haladjunk sorba.
Súlyos probléma a Szentírás félre magyarázása, mert amellett, hogy ezzel magukat kárhoztatják, még a hívőket is félrevezetik lelkiismeret furdalás nélkül úgy, hogy abból az életben problémáik lesznek. A másik a mindenkivel szembeni túl engedékenység, ezzel az a gond, hogy amellett, hogy becsapás, még a megmaradt keresztény kiállást is rombolja, egyszerűen már nem fog az illető kiállni a hitéért, mert mindenkinek el kell néznie mindent és így alárendeli magát mindenkinek.
A harmadik pedig az egyik legsúlyosabb, mert nem csak naivan és birka módjára kell, hogy bólogasson az ember, de még a nyilvánvaló halálos bűnnek számító szexuális aberrációt is el kellene, hogy nézze, sőt teljes mértékben tolerálnia kéne azt. Ez a legundorítóbb és leghányingerkeltőbb, ha egy keresztény vagy netalántán egy pap vagy egyházi vezető erre buzdít.
Szerintetek az ilyen emberek akik erre akarják rávenni az ártatlan lelkű, eltévelyedett vagy nem egészen tisztán látó hittestvéreinket, szerintetek hívők ? NEM. Nem azok !
Még megemlítem szerintem oly sokak számára ismerős jelenséget, amit azért már legtöbbünk tapasztalt, ami nem más mint az ismeretségi körünkben lévő emberek heves ellenállása a hit iránt.
Elég elkeserítő az ha valakinek segítségre van szüksége, lelki megerősítésre, szilárd talajra az életben és ennek ellenére elzárkózik a hittől. Bármit is mondunk, bárhogy próbáljuk megismertetni velük a hitet és  bárhogy is szeretnénk, hogy közel kerüljenek a Mennyei Atyánkhoz, csak annál jobban ellenkeznek, mindenfélével jönnek, hogy megcáfoljanak, vagy csak egyszerűen nem érdekli őket. Már már szándékosan zárkóznak el a hittől és a Jó Isten szeretetétől.
Ezek a felsorolt emberek a sötétség mocsarába vergődő elveszett lelkek, akik a hittől elfordultak és lelküket eladták. Igen, eladták a gonosznak a világi dolgok élvezetéért cserébe. Azt a megnevezhetetlenül nagy kincset melyet a Jó Istentől kaptunk, holmi mulandó földi élvezetért eldobták.Nem értékelnek semmit és senkit. Véglegesen elvesztek.Erre példa a lentebb található Újszövetségi részek.
De mi nem veszhetünk el, mert ha teszünk érte, akkor beléphetünk a Mennyeknek országába. Mert miénk a hit, az örök élet.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

Pál levele a Rómabeliekhez 1 21-32
Éppen ezért nincs mentség számukra. Noha felismerték az Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, s nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban és oktalan szívük elborult.
Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanokká váltak.
Felcserélték a hallhatatlan Isten dicsőségét halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával.
Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját testüket.
Hiszen Isten igazságát felcserélték a hamissággal, s inkább a teremtménynek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtőnek, aki mindörökké áldott. Ámen.
Ezért szolgáltatta ki őket Isten alávaló szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel cserélték fel.
Ugyanúgy a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot. De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.
Amint Istent nem méltatták arra, hogy teljesen elismerjék, úgy Isten is romlott eszükre hagyta őket, hadd viselkedjenek alávalóan.
Telve is vannak minden gonoszsággal, hitványsággal, (paráznasággal,) kapzsisággal, romlottsággal; telve irigységgel, gyilkos szándékkal, vetélkedéssel, ármánykodással, gonoszlelkűséggel.
Árulók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleiknek engedetlenek,oktalanok, megbízhatatlanok, lelketlenek, (hitszegők,) könyörtelenek.
Felismerték ugyanis Isten rendelkezését, hogy aki ilyesmit tesz, méltó a halálra, mégis megteszik, sőt még helyeselnek is a tetteseknek.

Pál 2. levele a Korintusbeliekhez 4 3-4
Ha evangéliumunk mégis el van takarva, azok előtt van eltakarva, akik elvesznek.
Ezeknek a hitetleneknek e világ istene elvakította értelmüket, hogy ne ragyogjon számukra a Krisztusnak, Isten képmásának dicsőségéről szóló evangélium világossága.

Pál 2. levele a Tesszalonikiakhoz 2 11-12
 Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és
higgyenek a hazugságnak. Így mindazoknak, akik nem hajlottak az igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, itéletben lesz részük.

Pál 2. levele a Tesszalonikiakhoz 3 2
S hogy megszabaduljunk a kellemetlen és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése