2014. augusztus 17., vasárnap

Kiállni a hitért

Testvérek !

Nap mint nap problémát jelenthet számunkra az, hogy ebben a mocsokkal teli világban kell élnünk, tenni a mindennapi dolgunkat.
Nem elég az, hogy az emberek gondolkodása, hozzáállása még az alapvető dolgokhoz is sokszor teljesen ellentétes a keresztény felfogással, de minden ami minket körülvesz, mintha csak mind mind ellenünk lenne. Ez persze köszönhető a megváltozott erkölcsi normáknak, a világi értékrendek előtérbe helyezésével és a mindennapokban oly alattomosan megbújó még inkább ezeket erősítő minket ért hatásoknak pl. : a médiának. Bármennyire is fárasztó ezekkel viaskodnunk akárcsak magunkban is, vagy pozitívabb esetben mások épülésére, nem szabad elfelejtenünk, hogy keresztény életünk mennyire értékes és mennyi olyan érték van benne amit a világi értékek meg se közelítenek, mondhatnám két külön világ a kettő.

A mindennapokban a hitünk iránt kiállni, ha szükséges, nem csak kötelességünk, hogy a hitünk ne sérüljön, de példamutatás is, mert így másokat is  erősítünk és cselekedeteinkben tükrözzük hitünk szilárdságát, amivel a világi dolgok vagy 1-2 rossz indulatú ember nem szállhat szembe.
Fontos inteni a környezetünkben lévőket a jó dolgokra vagy ha rosszat tettek akkor azért, hogy leküket megóvjuk. A fontoskodó, rosszindulatú, hitetlenekkel szemben pedig mindig szükséges kiállnunk, mert mind az Urunk számára kell bizonyítani, hogy megvalljuk őt mások előtt, a másik részről pedig mind a hitetleneknek mind pedig a többi ember számára meg kell mutatni, hogy a mi hitünk igaz, sérthetetlen és a fényesség útjában a sötétség meg nem állhat és nem győzhet.
Persze ehhez szükséges a felkészülés, a hit terjedelmes mivoltának ismerete és rátermettség, hogy valaki magabiztosan fel tudjon lépni az ilyen kígyók ellen.
Nagyon fontos a Szentírás ismerete, ha mondhatom pontos ismerete, hogy ha kell saját magát alátámasztva az ember, még idézni is tudjon belőle és még a megfelelő tájékozottság, mind a saját hitünkről, mind pedig a hitünk ellenségeiről, nehogy megvezessenek azzal, hogy nem ismerjük őket, világi nézeteiket.
A megfelelő magabiztosság és rátermettség pedig mindenkiben megvan csak bizonyos szituációk szükségesek, hogy azok előkerüljenek vagy még sokat segít az is ha megértetjük magunkkal azt, hogy az a szolgálat amit végzünk az mennyire fontos és nélkülözhetetlen.

Ahhoz, hogy az egy igaz úton járjunk, amit a mi Urunk Jézus Krisztus jelölt ki nekünk, ahhoz szakítanunk kell sok világi dologgal és megértenünk azt, hogy a sok világi élvezet ellentétes a keresztény értékrendel és a könnyelmű felfogás, határtalan élvezethajhászás mind bűn, sőt sok ezek közül halálos bűn.
Mert tudjuk azt, hogy a lélek az ami hallhatatlan, a földi dolgok mind mulandóak, így világossá válik számunkra, hogy az Urunkba vetett hit mely a lelkünket megmenti és ami által üdvözülhetünk.
Sok megpróbáltatással és áldozattal jár az életünk átformálása, de ha ezt megtesszük, mások szolgálatába állítjuk a hitünk és próbálunk másoknak is segíteni, azzal nemcsak a mi, de mások lelkét is lehet, hogy megmentjük. Fontos a földi élet élvezeteinek megvetése, a saját bűnös vágyaink elfojtása, az, hogy minden ilyen dologtól vagy ehhez vezető hatástól távol tartsuk magunkat, amennyire csak lehet a bűnös emberektől is, legalábbis, hogy ne engedjük a közelünkbe őket.
Erősítse magát mindenki, testben, lélekben és hitben, lépjünk az átlag emberek fölé mindenben, hogy ártani semmilyen formában ne tudjanak nekünk és mások szemében mindennapi viselkedésünkkel a hit szilárd bástyái legyünk.
Szavaim igazolására néhány idézet az Újszövetségből.


Máté Evangéliuma 10 : 32-33
Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt.
De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

Máté Evangéliuma 10 : 37-39
Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.
Aki föl nem veszi keresztjét s nem követ engem, nem méltó hozzám.
Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt.

Máté Evangéliuma 16 : 24
Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.

Márk Evangéliuma 13 : 31
Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.

Márk Evangéliuma 16 : 16
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik.

János Evangéliuma 6 : 63
A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet

János Evangéliuma 12 : 24-26
Bizony, bizony mondom nektek: Ha a búzaszem nem esik földbe és el nem hal, egyedül marad; de ha elhal, sok termést hoz.
Aki szereti életét, elveszíti azt; aki viszont gyűlöli életét e világon, megmenti azt az örök életre.
Aki szolgálni akar nekem, kövessen: ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

János Evangéliuma 14 : 4-6
Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek."
"Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat?"
Jézus így szólt: "Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.

János Evangéliuma 15 : 13
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért.

Apostolok cselekedetei 2 : 38-40
Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát.
Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, valamint azoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket meghív magához Urunk Istenünk."
Számos egyéb szóval is biztatta és buzdította őket: "Meneküljetek ki e gonosz nemzedék közül."

Pál levele a Rómaiakhoz 8 : 5-8
Aki test szerint él, testi dolgokra vágyik, aki lélek szerint, lelkiekre törekszik.
A test vágyódása halálra vezet, a lélek törekvése életre és békére. A test vágyódása ugyanis Isten ellen van, mert nem veti alá magát Isten törvényének, hiszen nem is képes rá.
Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt.

Pál levele a Rómaiakhoz 8 : 12
Ha ugyanis test szerint éltek, meg fogtok halni, de ha lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 10 : 23
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.

Pál 2. levele a Korintusiakhoz 4 : 16-17
Ezért nem veszítjük el bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul.
Pillanatnyi, könnyű szenvedésünk ugyanis a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzi meg számunkra.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése