2014. augusztus 6., szerda

Ki is a felebarátunk ?

Testvéreim !

Ki is a felebarátunk ? Teszem fel a kérdést és magam előtt látom, hogy mind a hitben járatos és a nem hívő emberek majd csak azt felelnék, hogy a többi embertársunk.
El kellene, hogy keserítsem őket szavaimmal, mert ez téves elképzelés. Van egy elgondolásom, hogy miért is erőltetik ezt az emberekre, de majd egy későbbi bejegyzésben osztom ezt meg veletek. Nem is húzom tovább a sorokat, azonnal bebizonyítom igazam. Tessék az idézet az Újszövetségből.

Lukács evangéliuma 10 : 29-37
. . .
Ő azonban igazolni akarta magát és tovább kérdezte Jézust: "De ki az én felebarátom?"
Erre Jézus vette át a szót: "Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezére került, azok kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták.
Egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de továbbment.
Később egy levita jött arra, meglátta, de ő is elment mellette.
Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Mikor megpillantotta, megesett rajta a szíve.
Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekötözte azokat. Aztán föltette teherhordó állatára, szállására vitte és gondját viselte.
Másnap reggel elővett két dénárt és a gazdának adta e szavakkal: viseld gondját. Amivel többet költesz rá, megadom neked, amikor visszatérek.
Mit gondolsz, e három közül melyik a felebarátja annak, aki a rablók kezére került?"
"Aki irgalmasságot cselekedett vele" - felelte az. Jézus így szólt hozzá: "Menj és tégy hasonlóképpen."

Ugye ezzel nem tudtok és nem is akartok vitatkozni, mert beláthatja mindenki, hogy a történet számos szereplője közül csak egy a felebarát. Nem a rablók, nem a pap, nem a levita és nem is a gazda. Csak egy illető, aki nem más mint az önzetlen segítője. Ezt viszont jól jegyezzétek meg, mert most, hogy gondolkodásotok ezzel a fénysugárral tisztább és világosabb lett, butaság lenne mindenféle idegenre ( akikről azt se tudjuk mi a szándékuk ) ráaggatni azt, hogy a felebarátunk.
Gondolom most ez sokaknak nem tetszik és most a " minden emberhez barátságosnak kell lenni " sémával állnak elő, de a kettő nem ugyan az, mert lehetsz barátságos, sőt szerethetsz is mindenkit feltételek nélkül ( bár ez nagy naívság lenne ), de attól amint az előbb leírtakból kiderült, nem lesz a felebarátod.
Tovább is megyek ezen a szálon, csak az atyafisággal és a hittestvéri viszonyra helyezem a hangsúlyt.

Maga az atyafi szó se mindenkire értendő, hanem csak a hittestvérünk általános megszólítására használták.
Íme a példák.

Máté evangéliuma 28 : 10
Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 5 : 11
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.

A hittestvéreinkkel  kapcsolatban is határozott állásfoglalás van az Újszövetségeben.

Pál levele a Galatákhoz 6 : 9-10
Rajta hát! Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.

Az hogy ezekben a szövegrészekben ilyen különbségtétel van, hittestvér és nem hívő között, ez is azt mutatja, hogy nyugodt szívvel elkülöníthetjük magunkat a többi embertől. Mert azért valljuk be, nagy butaság lenne egy lapon említeni egy hívő embert, aki tesz a hitéért, azzal az emberrel aki még a hitet is tagadja és bűnben él. Ezáltal a különbség által kiemelhetjük magunkat a világ mocskából, a fertőben élő emberek közül és a mi hitünkkel felvértezve fényesen hirdethetjük a világ sötétségében az egy igaz hitet.
Ha ez a gondolat végre megérik valakiben és tisztán lát, hogy ki is ő valójában és mennyit ér a benne lévő hit, ezután erősödhet meg hívő mivolta.
Mert az igazi hívő, aki tisztán lát és nem dől be mindennek amit rá akarnak erőltetni, ( amivel csak a hite gyengülne ) különbséget tud tenni jó és rossz között, mind a lelkiekben mind a világi életben. Ez is egy fajta döntés mint az is, hogy a hívő magát a világ mocska felé helyezze, mert tudja, hogy a benne lévő hit fényessége kiemeli a sötétségből, különbbé teszi annál.
Kívánom, hogy verjen gyökeret mindenkiben ez a rengeteg sor, ami reményeim szerint mindent elsöprő erővel törli ki belőletek az "egyenlőség" vakságát és lelki szemeiteket végre kinyitva igazi hívőként láttok majd.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése