2014. augusztus 3., vasárnap

Gazdagság bűne és büntetése

Testvérek !

A gazdagság mint rengeteg bűn forrása, magában nem lenne bűn, de ahogy megváltoztatja az embert, földhözragadt jelleművé teszi, bűnre sarkalja és jellemét torzzá teszi, ettől lesz az elítélendő, persze tisztelet annak a nagyon kevés kivételnek akit nem fertőz meg.

Nem túlzás azt állítanom, hogy a legtöbb gazdag lekezelő, pökhendi és úgy érzi ő több. De nagy tévedés, mert nem csak, hogy kevesebbek mint a többi ember, de még a lelküket is elvesztették és az örök kárhozatra juttatják magukat. Fontos azonban azt tisztázni, hogy a gazdagság, vagy inkább úgy mondom, hogy akinek sok pénze van, az nem biztos, hogy alapvetően a gonosztól kapta, de persze a gonosz egyik legkedveltebb játéka a földön, az ő általa alkotott és létfontosságúvá emelt pénz. A pénz által kapott lehetőséget sokan azért kapták, hogy éljenek annak a sokrétű erejével, hogy milliónyi dologra használják fel, amivel másnak segíthetnek, mind lelkileg, mind a földi életet könnyíthetnék más számára és így saját maguknak kincset szerezzenek a mennyben. De az emberek többsége kapzsi és a pénz általi kiemelt helyzetüket úgy élik meg, hogy többek a szegényeknél, mert nekik több van, így inkább csak magukkal foglalkoznak, mert azt a sajátuknak érzik és a pénz uralja az életüket. Ezzel azonban csak azt bizonyítják, hogy nem hívők, távol vannak Istentől, nem adnak hálát semmiért, mindenük a földi lét és a gonosz által nyújtott mulandó örömök.

Ellentétben ezzel, a szegényebbek, akik nem szórhatják a nehezen megkeresett pénzüket, a helyzetüknek köszönhetően tisztábban látják, hogy mi az ami igazán számít, teljesebb életet élhetnek, mert nem vakítja el őket az a mű világ ami üres élvezeteket kínál. A szegényebb rétegben több a hívő testvér is, abból adódóan is, mert ezekben a családokban a központban nem a pénz hanem a hit áll. Fontos azt is megjegyezni, hogy a kevesebb pénzű emberek hálásabbak is, mert tudják, hogy amijük van azt meg kell becsülniük. Szó sincs azokról akik hiába keveset keresnek és nem engedhetnének meg maguknak drága dolgokat, de mégis megveszik, mert a testük kívánságainak fogságában élnek és utána azon siránkoznak, hogy nincs pénzük, meg milyen nehéz nekik. Az ilyen ember megvetendő és szánalmas, mert megadatott neki, hogy tisztán láthasson és ne egy eleve torz rétegbe nőjön fel, de ennek ellenére a bűn rabságába láncolják magukat.

A gazdagság azonban többféle értelmet is rejthet magában. Ha két értelemben nézzük, akkor nyilvánul meg a milyensége. Nézzük ezt két értelemben, lelki és földi gazdagság. A földi gazdagság majdnem minden esetben távol tart a hittől, bűnre sarkall és a földi dolgok által amit birtokolni lehet általa, még inkább a földi élethez láncolja az emberek lelkét. Ezzel ellentétben a lelki gazdagság a hit mellett tart, építi a lelket, kifogyhatatlan és mind a magunk lelkét mind más lelkét is az egy igaz Krisztusi úton tartja ami által üdvözülhetünk.
Adjunk hálát az úrnak, hogy a megfelelő közösségbe születtünk, megadta nekünk a hitet és azt, hogy cselekedhetünk másokért és magunkért is.

Ezeknek a tényeknek tükrében hoztam 1-2 példát az Újszövetségből.

Máté Evangéliuma 6 : 19-21
Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak.
Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be és nem lopnak.
Ahol a kincsed, ott a szíved is.

Máté Evangéliuma 19 : 23-24
Jézus pedig tanítványaihoz fordult: "Bizony mondom nektek: a gazdag nehezen jut be a mennyek országába.
Ismét mondom nektek: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni."

Márk Evangéliuma 5 : 26
Sok orvos részéről mindenfélét elviselt már és elköltötte mindenét, de semmi hasznát sem látta, sőt még rosszabbul lett.

Lukács Evangéliuma 1 : 53
Éhezőket tölt be minden jóval,
de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat.

Lukács Evangéliuma 12 : 15
Őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.

Lukács Evangéliuma 12 : 23
Az élet több az eledelnél és a test több a ruhánál.

Lukács Evangéliuma 12 : 33
Adjátok el amitek van és osszátok ki alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki nem merülő erszényeket,
kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj hozzá nem fér és a moly meg nem rágja.

Lukács Evangéliuma 14 : 33
Így mindaz közületek, aki le nem mond arról, amije csak van, nem lehet az én tanítványom.

Apostolok cselekedetei 8 : 20
Vesszen el a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy az Isten adományát pénzen meg lehet vásárolni.

Pál 1. levele Timóteushoz 6 : 8
Ha ennivalónk és ruhánk van, elégedjünk meg vele.

Pál 1. levele Timóteushoz 6 : 10
Minden baj gyökere ugyanis a pénz vágya.

Jakab levele 1 : 9-11
Az alacsony sorú dicsekedjék méltóságával,
a gazdag ezzel szemben nyomorúságával, hiszen lemúlik, amint a mező virága.
Felkel ugyanis a nap, és perzselő hevével elszárítja a virágot: szirma lehull és színpompája odavész. Így enyészik el majd a gazdag is minden vállalkozásával.

Jakab levele 5 : 1-6
Rajta, ti gazdagok, zokogjatok s jajgassatok a rátok törő nyomorúság miatt!
Gazdagságtok megrothad, ruhátokat moly emészti! Aranyotok, ezüstötök megrozsdásodik!
Rozsdája vád lesz ellenetek és megemészti testeteket, mint a tűz! Még az utolsó napokban is (ítéletet hozó) kincseket gyűjtöttetek magatoknak.
Lám a munkabér, amelyet a földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók jajszava a Seregek Urának fülébe jut.
Ti a földön bőségben éltetek és dőzsöltetek, de a leölés napjára hizlaltátok szíveteket.
Elítéltétek és megöltétek az Igazat, s ő nem állott ellen nektek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése